Hranice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Místní spolky

MÍSTNÍ SPOLKY

 

TJ HRANICE

Sdružuje zhruba 100 členů různých sportovních odvětví (fotbal, volejbal, florbal, badminton, tenis, nohejbal). Tyto sporty lze provozovat v místní sokolovně, kde se kromě tělocvičny nachází také posilovna a turistická ubytovna, dále pak sportovci využívají fotbalové hřiště, tenisový kurt a workoutovou posilovací sestavu.

 V průběhu celého roku TJ pořádá různé turnaje výše uvedených sportů a také již tradiční akci Cyklovýlet Českem, Bavorskem a Saskem nebo Bílou stopou kolem Hranic.

Členové TJ Hranice se také podílejí na pořádání kulturních akcí jako Fotbalová diskotéka, Šibřinky a Peklo Live Music.

Kontakt:

Miroslav Amrich 

 

TJ HRANICE - FOTBAL

V oblasti sportu je v popředí zájmu fotbal a tým TJ Hranice (I.B třída Karlovarského kraje), který předvádí kvalitní výkony na regionální úrovni stejně jako tým fotbalistů TJ FAAL Studánka (Okresní přebor Chebska).

Pečuje se i o mladou nastupující generaci fotbalistů. Mladší fotbalisté se za své výkony v okresní soutěži rovněž stydět nemusí.

Kontakt:

Trenér mládeže -  Jan Crhonek, email: honza.crhonek@email.cz

Trenér A týmu – Michal Hrkal, email: mh77@volny.cz

Více na: http://www.fotbalhranice.cz/

logo

 

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 

V Hranicích působí jednotka dobrovolných hasičů, která už skoro 150 let doplňuje činnost profesionálních sborů. V současné době má SDH Hranice cca 20 členů.

V roce 2015 získali hasiči novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20/4000/240-S 2 R - T815-2 4x4. Město Hranice se snaží techniku a vybavení neustále doplňovat a obměňovat. Spolu s hasiči pak modernizuje celé zázemí.

Dobrovolní hasiči vyjíždějí přibližně k dvaceti zásahům ročně. Pomáhají například i s čištěním studen, s dopravou vody a pořádají akce pro veřejnost.

Od místních hasičů si lze pronajmout sál v hasičárně.

Kontakty:

velitel jednotky - Michal Brožek, email: ariesmb@seznam.cz 

velitelé družstva - Jiří Bílý, emial: b.jiri78@seznam.cz , Jan Mojcher, email: j.mojcher@seznam.cz

Více na: http://hasici-hranice.webnode.cz, http://www.hasicihranice.estranky.cz/

 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

 

ZO ČZS Hranice má okolo 90 členů. Výbor tvoří 11 členů a pravidelně se schází (údaje z r. 2020). Všechny aktivity uskutečňují členové ve svém volném čase a snaží se rozvíjet komunitní život v obci. Do roku 2017 pořádali největší akci „Přátelské setkání občanů Bavorska, Saska a Čech“ v Trojmezí. Každý rok, vždy třetí sobotu v srpnu, ČSZ spolupořádá tradiční Mariánskou pouť na náměstí v Hranicích.

ČZS vybudoval tři zahrádkářské osady, dvě v Hranicích a jednu ve Studánce. ČZS má vlastní moštárnu, která je jednou z mála v celém okrese.

Kontakt:

František Jurčák, email: frantisekjurcak@seznam.cz

 

RADA RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ

 

Organizace působí v Hranicích již desítky let, dříve byla pod názvem SRPŠ ( SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY), na Radu rodičů se přejmenovala v roce 2003. Její tradice v pořádání akcí přetrvala dodnes. Akce jsou zaměřené pro děti všech věkových kategorií a jsou velmi rozmanité. Mezi nejoblíbenější patří především „Pohádkový les“, nebo „Karneval“. Organizace každoročně pořádá 7 akcí pro širokou veřejnost (Karneval, Čarodějnice, Výlet, Pohádkový les, Hledání pokladu, Halloween, Mikulášská diskotéka, Čertovský rej). V organizaci aktivně působí 15 členů, ale akce by se neobešly bez pomoci dalších dobrovolníků, stejně jako bez finanční podpory města Hranice.

Petra Pešková, tel.: 777 159 305

rada

 

ŽIVÁ STUDÁNKA

 

Byl založen jako občanské sdružení v roce 2012 místními akčními ženami. Jeho cílem je organizovat a podporovat kulturní a společenské akce ve Studánce, spojovat místní komunitu napříč generacemi. Z původně široké nabídky akcí (mezi nimiž byl např. dětský den,  hudební minifestival Vandejfestík, vynášení Morany, stezka odvahy, rozsvěcení vánočního stromu) se postupem let vyprofilovaly akce: dětský a dospělácký maškarní rej, pálení čarodějnic, Studánecký srandamač, lampionový průvod a novoroční ohňostroj. Spolek se momentálně  potýká s nevhodným prostorem pro pořádání vnitřních akcí, což se Město snaží řešit.. Město také spolek pravidelně podporuje finančně.  

P. Hošková

BERUŠKY

 

Kroužek, který vedou ženy a maminky z Hranic ve svém volném čase. Do kroužku chodí děti mladšího věku. Hlavní náplní jsou ruční práce, malování výkresů a pohybové aktivity.

Kontakt:

Kateřina Křížová725 982 210

Více na : https://www.facebook.com/groups/996956780387504/?fref=ts

 

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

 

ZO SPCCH Hranice má celkem 72 členů (údaje z r. 2020). Výbor je sedmičlenný a schází se zejména k přípravě a zabezpečení pořádaných akcí. Veškeré aktivity jsou zaměřené na rozvoj kultury pro seniory a pro dlouhodobě nemocné. Mezi tradiční akce patří oslava MDŽ, oslava 1.máje, Den seniorů a Vánoční posezení pro seniory. Ve spolupráci s OO SPCCH Cheb naše ZO zajišťuje týdenní ozdravné pobytové zájezdy v Čechách a na Slovensku. Ve spolupráci se ZO ČZS pořádáme každý rok jednodenní zájezdy nejen pro členy organizací. Kolektiv aktivních seniorek chodí pravidelně cvičit do tělocvičny ve volnočasovém centru. Členové výboru chodí gratulovat našim jubilantům s malým dárkem.

Kontakt:

František Jurčák, email: frantisekjurcak@seznam.cz

 

DIVADELNÍ SPOLEČNOST M+M

 

Divadelní společnost M+M Hranice je profesionální sdružení rodiny Mikanovy a přátel. Společnost funguje od roku 1991, v repertoáru má především dětské veselé  autorské pohádky plné veselých písniček. Hry můžete zhlédnout na kanále Vratislava Mikana na stránkách Youtube. Se svými představeními je společnost M+M Hranice známá po všech školkách v ČR.

Kontakt:

Vratislav Mikan, email: MikanovaE@seznam.cz