A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní apgooglehttps://apps.apple.com/cz/app/v-obraze-vim-co-se-deje/id1128876118?l=cs

Kalendář

Rychlé kontakty

Adresa
U Pošty 182
351 24 Hranice u Aše

Spojení
Tel.:  354 429 411
fax:   354 599 969
info@mestohranice.cz

Úřad odpovídá

Rozpočet

Rozpočet

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Aktuální teplota

17.6.2024 12:06

Aktuální teplota:

20.4 °C

Vlhkost:

69.1 %

Rosný bod:

14.5 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:254
TÝDEN:254
CELKEM:1548575

Obsah

Informace pro občany s pobytem na ohlašovně

Typ: ostatní
logo Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Městského úřadu Hranice, U pošty 182, 351 24 Hranice, okr. Cheb, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana - jedná se o tzv. úřední adresu.

Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově obecního úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není tudíž možné žádnou korespondenci jim určenou převzít. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“ z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (např. daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu.

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, což znamená, že zásilka je považována za doručenou.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s jeho novelou zákonem č. 318/2015 Sb., nově stanoví povinnost ohlašovny, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením. 

Městský úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení.

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na město Hranice, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.
 

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi není možné cokoli požadovat, protože o tom nebyl vyrozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.


Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese U pošty 182, 351 24 Hranice, okr Cheb - sídlo ohlašovny o uložení zásilky:

 • oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo na městském úřadě;
 • oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je možno vyzvednout v úřední hodiny, a to ve dnech:

Pondělí

8,00 - 11,00

12,00 - 16,30

Úterý

8,00 - 11,00

12,00 - 14,30

Středa

8,00 - 11,00

12,00 - 16,30

Čtvrtek

zavřeno

 

Pátek

8,00 - 11,00

 

 

 • jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty;
 • oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo na obecním úřadě pouze po dobu jeho platnosti;
 • prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta;
 • jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu U pošty 182, 351 24 Hranice, okr. Cheb má možnost:

 • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti;
 • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít;
 • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba);
 • zřídit si u České pošty, s. p., P.O. BOX (placená služba).

Na https://www.postaonline.cz/zmena-doruceni  lze nalézt mj. tyto on-line žádosti:

 • Žádost o doslání již uložené zásilky na novou adresu,
 • Žádost o změnu ukládací pošty již uložené zásilky,
 • Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí již uložené zásilky,
 • Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí došlých zásilek.

 

Informace pro občany s pobytem na ohlašovně.pdf 

 


Příloha

Vytvořeno: 30. 4. 2024
Poslední aktualizace: 30. 4. 2024 12:16
Autor: Blanka Švihlová